Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 -32 54 22 -
18/02 kl 01 -53 56 3 -
18/02 kl 02 -64 54 -10 -
18/02 kl 03 -60 53 -7 -
18/02 kl 04 -39 51 12 -
18/02 kl 05 -7 51 44 -
18/02 kl 06 28 49 77 -
18/02 kl 07 57 48 105 -
18/02 kl 08 70 48 118 -
18/02 kl 09 67 47 114 -
18/02 kl 10 51 45 96 -
18/02 kl 11 27 46 73 -
18/02 kl 12 1 43 44 -
18/02 kl 13 -25 44 19 -
18/02 kl 14 -45 39 -6 -
18/02 kl 15 -54 38 -16 -
18/02 kl 16 -47 39 -8 -
18/02 kl 17 -25 37 12 -
18/02 kl 18 6 35 41 -
18/02 kl 19 36 31 67 -
18/02 kl 20 57 28 85 -
18/02 kl 21 63 29 92 -
18/02 kl 22 53 27 80 -
18/02 kl 23 32 28 60 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 144 133 118 94 115
Laveste vannstand -82 -21 -16 -56 -67
Avvik gult nivå -62 -73 -88 -112 -91
Avvik orange nivå -83 -94 -109 -133 -112
Avvik rødt nivå -102 -113 -128 -152 -131
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm