Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 16 42 22 -
18/02 kl 01 -9 20 3 -
18/02 kl 02 -21 12 -10 -
18/02 kl 03 -13 18 -7 -
18/02 kl 04 6 34 12 -
18/02 kl 05 37 65 44 -
18/02 kl 06 69 97 77 -
18/02 kl 07 96 124 105 -
18/02 kl 08 110 134 118 -
18/02 kl 09 101 127 114 -
18/02 kl 10 85 110 96 -
18/02 kl 11 59 83 73 -
18/02 kl 12 31 54 44 -
18/02 kl 13 5 26 19 -
18/02 kl 14 -19 2 -6 -
18/02 kl 15 -29 -6 -16 -
18/02 kl 16 -24 -2 -8 -
18/02 kl 17 -4 17 12 -
18/02 kl 18 24 44 41 -
18/02 kl 19 51 74 67 -
18/02 kl 20 72 95 85 -
18/02 kl 21 76 101 92 -
18/02 kl 22 65 88 80 -
18/02 kl 23 43 65 60 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 152 149 134 104 143
Laveste vannstand -82 -26 -29 -64 -80
Avvik gult nivå -54 -57 -72 -102 -63
Avvik orange nivå -75 -78 -93 -123 -84
Avvik rødt nivå -94 -97 -112 -142 -103
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm