Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 5 24 29 -
19/02 kl 01 -22 22 0 -
19/02 kl 02 -46 21 -25 -
19/02 kl 03 -61 21 -40 -
19/02 kl 04 -61 21 -40 -
19/02 kl 05 -44 19 -25 -
19/02 kl 06 -13 18 5 -
19/02 kl 07 23 18 41 -
19/02 kl 08 55 16 71 -
19/02 kl 09 75 17 92 -
19/02 kl 10 78 16 94 -
19/02 kl 11 64 14 78 -
19/02 kl 12 39 13 52 -
19/02 kl 13 7 12 19 -
19/02 kl 14 -25 12 -13 -
19/02 kl 15 -51 10 -41 -
19/02 kl 16 -65 9 -56 -
19/02 kl 17 -61 7 -54 -
19/02 kl 18 -40 4 -36 -
19/02 kl 19 -7 4 -3 -
19/02 kl 20 29 2 31 -
19/02 kl 21 56 2 58 -
19/02 kl 22 68 1 69 -
19/02 kl 23 62 0 62 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 144 133 118 94 115
Laveste vannstand -82 -21 -16 -56 -67
Avvik gult nivå -62 -73 -88 -112 -91
Avvik orange nivå -83 -94 -109 -133 -112
Avvik rødt nivå -102 -113 -128 -152 -131
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm