Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/02 kl 00 41 -1 40 -
20/02 kl 01 11 -1 10 -
20/02 kl 02 -21 0 -21 -
20/02 kl 03 -49 1 -48 -
20/02 kl 04 -67 2 -65 -
20/02 kl 05 -68 1 -67 -
20/02 kl 06 -50 2 -48 -
20/02 kl 07 -16 2 -14 -
20/02 kl 08 26 5 31 -
20/02 kl 09 64 6 70 -
20/02 kl 10 88 7 95 -
20/02 kl 11 92 7 99 -
20/02 kl 12 75 7 82 -
20/02 kl 13 43 12 55 -
20/02 kl 14 4 13 17 -
20/02 kl 15 -34 16 -18 -
20/02 kl 16 -65 17 -48 -
20/02 kl 17 -80 19 -61 -
20/02 kl 18 -75 24 -51 -
20/02 kl 19 -49 26 -23 -
20/02 kl 20 -9 32 23 -
20/02 kl 21 33 31 64 -
20/02 kl 22 66 33 99 -
20/02 kl 23 80 35 115 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 144 133 118 94 115
Laveste vannstand -82 -21 -16 -56 -67
Avvik gult nivå -62 -73 -88 -112 -91
Avvik orange nivå -83 -94 -109 -133 -112
Avvik rødt nivå -102 -113 -128 -152 -131
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm