Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 01 92 -1 91 88
16/02 kl 02 126 -2 124 128
16/02 kl 03 173 0 173 179
16/02 kl 04 221 3 224 225
16/02 kl 05 255 7 262 258
16/02 kl 06 265 14 279 269
16/02 kl 07 247 18 265 265
16/02 kl 08 213 22 235 244
16/02 kl 09 175 24 199 214
16/02 kl 10 145 30 175 182
16/02 kl 11 123 40 163 162
16/02 kl 12 111 48 159 161
16/02 kl 13 114 52 166 179
16/02 kl 14 136 51 187 208
16/02 kl 15 173 51 224 -
16/02 kl 16 214 51 265 -
16/02 kl 17 249 51 300 -
16/02 kl 18 265 52 317 -
16/02 kl 19 257 54 311 -
16/02 kl 20 228 57 285 -
16/02 kl 21 190 57 247 -
16/02 kl 22 155 55 210 -
16/02 kl 23 127 56 183 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 317 306 291 267 288
Laveste vannstand 91 152 157 117 106
Avvik gult nivå -62 -73 -88 -112 -91
Avvik orange nivå -83 -94 -109 -133 -112
Avvik rødt nivå -102 -113 -128 -152 -131
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm