Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 91 91 91 88
16/02 kl 02 123 125 124 128
16/02 kl 03 172 174 173 179
16/02 kl 04 226 230 224 225
16/02 kl 05 265 268 262 258
16/02 kl 06 280 284 279 269
16/02 kl 07 262 267 265 265
16/02 kl 08 227 235 235 244
16/02 kl 09 197 204 199 214
16/02 kl 10 179 187 175 182
16/02 kl 11 166 175 163 162
16/02 kl 12 154 162 159 161
16/02 kl 13 155 167 166 179
16/02 kl 14 180 191 187 208
16/02 kl 15 223 234 224 -
16/02 kl 16 266 275 265 -
16/02 kl 17 295 306 300 -
16/02 kl 18 310 325 317 -
16/02 kl 19 306 321 311 -
16/02 kl 20 280 294 285 -
16/02 kl 21 241 256 247 -
16/02 kl 22 201 221 210 -
16/02 kl 23 173 196 183 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 325 322 307 277 316
Laveste vannstand 91 147 144 109 93
Avvik gult nivå -54 -57 -72 -102 -63
Avvik orange nivå -75 -78 -93 -123 -84
Avvik rødt nivå -94 -97 -112 -142 -103
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm