Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 106 54 160 -
17/02 kl 01 98 54 152 -
17/02 kl 02 106 51 157 -
17/02 kl 03 133 54 187 -
17/02 kl 04 172 57 229 -
17/02 kl 05 211 56 267 -
17/02 kl 06 240 57 297 -
17/02 kl 07 249 57 306 -
17/02 kl 08 238 60 298 -
17/02 kl 09 214 60 274 -
17/02 kl 10 186 60 246 -
17/02 kl 11 160 59 219 -
17/02 kl 12 139 56 195 -
17/02 kl 13 124 58 182 -
17/02 kl 14 121 59 180 -
17/02 kl 15 135 61 196 -
17/02 kl 16 163 58 221 -
17/02 kl 17 197 57 254 -
17/02 kl 18 227 58 285 -
17/02 kl 19 243 59 302 -
17/02 kl 20 241 60 301 -
17/02 kl 21 222 58 280 -
17/02 kl 22 195 55 250 -
17/02 kl 23 167 53 220 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 317 306 291 267 288
Laveste vannstand 91 152 157 117 106
Avvik gult nivå -62 -73 -88 -112 -91
Avvik orange nivå -83 -94 -109 -133 -112
Avvik rødt nivå -102 -113 -128 -152 -131
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm