Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 154 175 160 -
17/02 kl 01 147 169 152 -
17/02 kl 02 154 178 157 -
17/02 kl 03 182 208 187 -
17/02 kl 04 222 246 229 -
17/02 kl 05 259 279 267 -
17/02 kl 06 289 310 297 -
17/02 kl 07 302 322 306 -
17/02 kl 08 291 312 298 -
17/02 kl 09 266 285 274 -
17/02 kl 10 236 256 246 -
17/02 kl 11 211 233 219 -
17/02 kl 12 194 214 195 -
17/02 kl 13 181 200 182 -
17/02 kl 14 175 192 180 -
17/02 kl 15 186 203 196 -
17/02 kl 16 213 231 221 -
17/02 kl 17 251 272 254 -
17/02 kl 18 282 301 285 -
17/02 kl 19 294 310 302 -
17/02 kl 20 289 308 301 -
17/02 kl 21 269 296 280 -
17/02 kl 22 247 275 250 -
17/02 kl 23 219 245 220 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 325 322 307 277 316
Laveste vannstand 91 147 144 109 93
Avvik gult nivå -54 -57 -72 -102 -63
Avvik orange nivå -75 -78 -93 -123 -84
Avvik rødt nivå -94 -97 -112 -142 -103
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm