Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 48 69 54 -
17/02 kl 01 49 71 54 -
17/02 kl 02 48 72 51 -
17/02 kl 03 49 75 54 -
17/02 kl 04 50 74 57 -
17/02 kl 05 48 68 56 -
17/02 kl 06 49 70 57 -
17/02 kl 07 53 73 57 -
17/02 kl 08 53 74 60 -
17/02 kl 09 52 71 60 -
17/02 kl 10 50 70 60 -
17/02 kl 11 51 73 59 -
17/02 kl 12 55 75 56 -
17/02 kl 13 57 76 58 -
17/02 kl 14 54 71 59 -
17/02 kl 15 51 68 61 -
17/02 kl 16 50 68 58 -
17/02 kl 17 54 75 57 -
17/02 kl 18 55 74 58 -
17/02 kl 19 51 67 59 -
17/02 kl 20 48 67 60 -
17/02 kl 21 47 74 58 -
17/02 kl 22 52 80 55 -
17/02 kl 23 52 78 53 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 57 61 56 24 35
Laveste værets virkning -2 51 27 0 -1
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm