Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 141 54 195 -
18/02 kl 01 120 56 176 -
18/02 kl 02 109 54 163 -
18/02 kl 03 113 53 166 -
18/02 kl 04 134 51 185 -
18/02 kl 05 166 51 217 -
18/02 kl 06 201 49 250 -
18/02 kl 07 230 48 278 -
18/02 kl 08 243 48 291 -
18/02 kl 09 240 47 287 -
18/02 kl 10 224 45 269 -
18/02 kl 11 200 46 246 -
18/02 kl 12 174 43 217 -
18/02 kl 13 148 44 192 -
18/02 kl 14 128 39 167 -
18/02 kl 15 119 38 157 -
18/02 kl 16 126 39 165 -
18/02 kl 17 148 37 185 -
18/02 kl 18 179 35 214 -
18/02 kl 19 209 31 240 -
18/02 kl 20 230 28 258 -
18/02 kl 21 236 29 265 -
18/02 kl 22 226 27 253 -
18/02 kl 23 205 28 233 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 317 306 291 267 288
Laveste vannstand 91 152 157 117 106
Avvik gult nivå -62 -73 -88 -112 -91
Avvik orange nivå -83 -94 -109 -133 -112
Avvik rødt nivå -102 -113 -128 -152 -131
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm