Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 189 215 195 -
18/02 kl 01 164 193 176 -
18/02 kl 02 152 185 163 -
18/02 kl 03 160 191 166 -
18/02 kl 04 179 207 185 -
18/02 kl 05 210 238 217 -
18/02 kl 06 242 270 250 -
18/02 kl 07 269 297 278 -
18/02 kl 08 283 307 291 -
18/02 kl 09 274 300 287 -
18/02 kl 10 258 283 269 -
18/02 kl 11 232 256 246 -
18/02 kl 12 204 227 217 -
18/02 kl 13 178 199 192 -
18/02 kl 14 154 175 167 -
18/02 kl 15 144 167 157 -
18/02 kl 16 149 171 165 -
18/02 kl 17 169 190 185 -
18/02 kl 18 197 217 214 -
18/02 kl 19 224 247 240 -
18/02 kl 20 245 268 258 -
18/02 kl 21 249 274 265 -
18/02 kl 22 238 261 253 -
18/02 kl 23 216 238 233 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 325 322 307 277 316
Laveste vannstand 91 147 144 109 93
Avvik gult nivå -54 -57 -72 -102 -63
Avvik orange nivå -75 -78 -93 -123 -84
Avvik rødt nivå -94 -97 -112 -142 -103
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm