Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
18/02 kl 00 - 195 199 196
18/02 kl 01 - 176 179 176
18/02 kl 02 - 163 165 162
18/02 kl 03 - 166 170 166
18/02 kl 04 - 185 187 184
18/02 kl 05 - 217 219 216
18/02 kl 06 - 250 252 249
18/02 kl 07 - 278 279 276
18/02 kl 08 - 291 292 291
18/02 kl 09 - 287 286 288
18/02 kl 10 - 269 268 271
18/02 kl 11 - 246 244 245
18/02 kl 12 - 217 216 218
18/02 kl 13 - 192 189 193
18/02 kl 14 - 167 164 170
18/02 kl 15 - 157 155 160
18/02 kl 16 - 165 163 166
18/02 kl 17 - 185 183 187
18/02 kl 18 - 214 212 216
18/02 kl 19 - 240 238 243
18/02 kl 20 - 258 258 262
18/02 kl 21 - 265 265 267
18/02 kl 22 - 253 254 256
18/02 kl 23 - 233 233 233

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 317 306 291 267 288
Max. fra modell: 15/02 12 315 307 292 265 268
Max. fra modell: 15/02 00 321 302 291 263 213
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm