Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 48 74 54 -
18/02 kl 01 44 73 56 -
18/02 kl 02 43 76 54 -
18/02 kl 03 47 78 53 -
18/02 kl 04 45 73 51 -
18/02 kl 05 44 72 51 -
18/02 kl 06 41 69 49 -
18/02 kl 07 39 67 48 -
18/02 kl 08 40 64 48 -
18/02 kl 09 34 60 47 -
18/02 kl 10 34 59 45 -
18/02 kl 11 32 56 46 -
18/02 kl 12 30 53 43 -
18/02 kl 13 30 51 44 -
18/02 kl 14 26 47 39 -
18/02 kl 15 25 48 38 -
18/02 kl 16 23 45 39 -
18/02 kl 17 21 42 37 -
18/02 kl 18 18 38 35 -
18/02 kl 19 15 38 31 -
18/02 kl 20 15 38 28 -
18/02 kl 21 13 38 29 -
18/02 kl 22 12 35 27 -
18/02 kl 23 11 33 28 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 57 61 56 24 35
Laveste værets virkning -2 51 27 0 -1
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm