Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 178 24 202 -
19/02 kl 01 151 22 173 -
19/02 kl 02 127 21 148 -
19/02 kl 03 112 21 133 -
19/02 kl 04 112 21 133 -
19/02 kl 05 129 19 148 -
19/02 kl 06 160 18 178 -
19/02 kl 07 196 18 214 -
19/02 kl 08 228 16 244 -
19/02 kl 09 248 17 265 -
19/02 kl 10 251 16 267 -
19/02 kl 11 237 14 251 -
19/02 kl 12 212 13 225 -
19/02 kl 13 180 12 192 -
19/02 kl 14 148 12 160 -
19/02 kl 15 122 10 132 -
19/02 kl 16 108 9 117 -
19/02 kl 17 112 7 119 -
19/02 kl 18 133 4 137 -
19/02 kl 19 166 4 170 -
19/02 kl 20 202 2 204 -
19/02 kl 21 229 2 231 -
19/02 kl 22 241 1 242 -
19/02 kl 23 235 0 235 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 317 306 291 267 288
Laveste vannstand 91 152 157 117 106
Avvik gult nivå -62 -73 -88 -112 -91
Avvik orange nivå -83 -94 -109 -133 -112
Avvik rødt nivå -102 -113 -128 -152 -131
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm