Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 187 210 202 -
19/02 kl 01 160 183 173 -
19/02 kl 02 136 159 148 -
19/02 kl 03 121 143 133 -
19/02 kl 04 121 142 133 -
19/02 kl 05 138 161 148 -
19/02 kl 06 169 192 178 -
19/02 kl 07 205 226 214 -
19/02 kl 08 235 256 244 -
19/02 kl 09 254 274 265 -
19/02 kl 10 255 277 267 -
19/02 kl 11 242 263 251 -
19/02 kl 12 214 237 225 -
19/02 kl 13 181 204 192 -
19/02 kl 14 149 171 160 -
19/02 kl 15 124 146 132 -
19/02 kl 16 109 131 117 -
19/02 kl 17 111 130 119 -
19/02 kl 18 128 149 137 -
19/02 kl 19 162 181 170 -
19/02 kl 20 199 220 204 -
19/02 kl 21 227 246 231 -
19/02 kl 22 239 256 242 -
19/02 kl 23 229 250 235 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 325 322 307 277 316
Laveste vannstand 91 147 144 109 93
Avvik gult nivå -54 -57 -72 -102 -63
Avvik orange nivå -75 -78 -93 -123 -84
Avvik rødt nivå -94 -97 -112 -142 -103
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm