Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 207 226 213 -
20/02 kl 01 177 196 183 -
20/02 kl 02 146 166 152 -
20/02 kl 03 120 140 125 -
20/02 kl 04 101 122 108 -
20/02 kl 05 98 121 106 -
20/02 kl 06 113 140 125 -
20/02 kl 07 149 175 159 -
20/02 kl 08 196 221 204 -
20/02 kl 09 235 258 243 -
20/02 kl 10 259 284 268 -
20/02 kl 11 260 298 272 -
20/02 kl 12 244 284 255 -
20/02 kl 13 218 251 228 -
20/02 kl 14 182 212 190 -
20/02 kl 15 141 177 155 -
20/02 kl 16 106 152 125 -
20/02 kl 17 93 143 112 -
20/02 kl 18 101 150 122 -
20/02 kl 19 131 173 150 -
20/02 kl 20 170 213 196 -
20/02 kl 21 206 258 237 -
20/02 kl 22 239 299 272 -
20/02 kl 23 259 316 288 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 325 322 307 277 316
Laveste vannstand 91 147 144 109 93
Avvik gult nivå -54 -57 -72 -102 -63
Avvik orange nivå -75 -78 -93 -123 -84
Avvik rødt nivå -94 -97 -112 -142 -103
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm