Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
20/02 kl 00 - 213 209 213
20/02 kl 01 - 183 179 184
20/02 kl 02 - 152 147 -
20/02 kl 03 - 125 120 -
20/02 kl 04 - 108 102 -
20/02 kl 05 - 106 102 -
20/02 kl 06 - 125 121 -
20/02 kl 07 - 159 155 -
20/02 kl 08 - 204 199 -
20/02 kl 09 - 243 237 -
20/02 kl 10 - 268 263 -
20/02 kl 11 - 272 268 -
20/02 kl 12 - 255 251 -
20/02 kl 13 - 228 221 -
20/02 kl 14 - 190 - -
20/02 kl 15 - 155 - -
20/02 kl 16 - 125 - -
20/02 kl 17 - 112 - -
20/02 kl 18 - 122 - -
20/02 kl 19 - 150 - -
20/02 kl 20 - 196 - -
20/02 kl 21 - 237 - -
20/02 kl 22 - 272 - -
20/02 kl 23 - 288 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 317 306 291 267 288
Max. fra modell: 15/02 12 315 307 292 265 268
Max. fra modell: 15/02 00 321 302 291 263 213
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm