Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 -7 12 -1 -
20/02 kl 01 -7 12 -1 -
20/02 kl 02 -6 14 0 -
20/02 kl 03 -4 16 1 -
20/02 kl 04 -5 16 2 -
20/02 kl 05 -7 16 1 -
20/02 kl 06 -10 17 2 -
20/02 kl 07 -8 18 2 -
20/02 kl 08 -3 22 5 -
20/02 kl 09 -2 21 6 -
20/02 kl 10 -2 23 7 -
20/02 kl 11 -5 33 7 -
20/02 kl 12 -4 36 7 -
20/02 kl 13 2 35 12 -
20/02 kl 14 5 35 13 -
20/02 kl 15 2 38 16 -
20/02 kl 16 -2 44 17 -
20/02 kl 17 0 50 19 -
20/02 kl 18 3 52 24 -
20/02 kl 19 7 49 26 -
20/02 kl 20 6 49 32 -
20/02 kl 21 0 52 31 -
20/02 kl 22 0 60 33 -
20/02 kl 23 6 63 35 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 57 61 56 24 35
Laveste værets virkning -2 51 27 0 -1
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm