Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 01 -20 38 18 20
16/02 kl 02 15 43 58 59
16/02 kl 03 43 48 91 92
16/02 kl 04 58 53 111 112
16/02 kl 05 56 56 112 114
16/02 kl 06 42 53 95 96
16/02 kl 07 17 52 69 71
16/02 kl 08 -10 57 47 47
16/02 kl 09 -34 61 27 22
16/02 kl 10 -48 60 12 14
16/02 kl 11 -52 62 10 12
16/02 kl 12 -42 67 25 22
16/02 kl 13 -20 66 46 41
16/02 kl 14 11 60 71 63
16/02 kl 15 41 59 100 -
16/02 kl 16 61 61 122 -
16/02 kl 17 66 60 126 -
16/02 kl 18 57 58 115 -
16/02 kl 19 38 62 100 -
16/02 kl 20 12 61 73 -
16/02 kl 21 -15 60 45 -
16/02 kl 22 -37 58 21 -
16/02 kl 23 -50 61 11 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 126 130 99 78 94
Laveste vannstand 10 9 1 -45 -33
Avvik gult nivå -26 -22 -53 -74 -58
Avvik orange nivå -41 -37 -68 -89 -73
Avvik rødt nivå -54 -50 -81 -102 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm