Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 18 18 18 20
16/02 kl 02 53 58 58 59
16/02 kl 03 86 90 91 92
16/02 kl 04 102 108 111 112
16/02 kl 05 104 108 112 114
16/02 kl 06 91 96 95 96
16/02 kl 07 68 73 69 71
16/02 kl 08 49 55 47 47
16/02 kl 09 26 31 27 22
16/02 kl 10 13 19 12 14
16/02 kl 11 7 15 10 12
16/02 kl 12 22 30 25 22
16/02 kl 13 41 50 46 41
16/02 kl 14 66 78 71 63
16/02 kl 15 96 108 100 -
16/02 kl 16 118 134 122 -
16/02 kl 17 123 138 126 -
16/02 kl 18 113 132 115 -
16/02 kl 19 93 110 100 -
16/02 kl 20 68 90 73 -
16/02 kl 21 39 62 45 -
16/02 kl 22 19 42 21 -
16/02 kl 23 6 30 11 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 138 150 112 91 119
Laveste vannstand 6 7 -8 -55 -47
Avvik gult nivå -14 -2 -40 -61 -33
Avvik orange nivå -29 -17 -55 -76 -48
Avvik rødt nivå -42 -30 -68 -89 -61
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm