Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 38 38 38 40
16/02 kl 02 38 43 43 44
16/02 kl 03 43 47 48 49
16/02 kl 04 44 50 53 54
16/02 kl 05 48 52 56 58
16/02 kl 06 49 54 53 54
16/02 kl 07 51 56 52 54
16/02 kl 08 59 65 57 57
16/02 kl 09 60 65 61 56
16/02 kl 10 61 67 60 62
16/02 kl 11 59 67 62 64
16/02 kl 12 64 72 67 64
16/02 kl 13 61 70 66 61
16/02 kl 14 55 67 60 52
16/02 kl 15 55 67 59 -
16/02 kl 16 57 73 61 -
16/02 kl 17 57 72 60 -
16/02 kl 18 56 75 58 -
16/02 kl 19 55 72 62 -
16/02 kl 20 56 78 61 -
16/02 kl 21 54 77 60 -
16/02 kl 22 56 79 58 -
16/02 kl 23 56 80 61 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 67 86 69 41 38
Laveste værets virkning 38 60 42 5 10
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm