Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 7 31 9 -
17/02 kl 01 18 43 22 -
17/02 kl 02 44 63 48 -
17/02 kl 03 70 91 76 -
17/02 kl 04 94 116 101 -
17/02 kl 05 110 129 115 -
17/02 kl 06 109 129 118 -
17/02 kl 07 101 122 109 -
17/02 kl 08 80 101 88 -
17/02 kl 09 65 87 71 -
17/02 kl 10 44 62 50 -
17/02 kl 11 33 54 37 -
17/02 kl 12 24 44 32 -
17/02 kl 13 33 55 40 -
17/02 kl 14 51 77 59 -
17/02 kl 15 72 96 81 -
17/02 kl 16 98 123 109 -
17/02 kl 17 116 140 130 -
17/02 kl 18 122 150 129 -
17/02 kl 19 120 145 126 -
17/02 kl 20 106 127 108 -
17/02 kl 21 86 110 95 -
17/02 kl 22 60 80 64 -
17/02 kl 23 38 61 44 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 138 150 112 91 119
Laveste vannstand 6 7 -8 -55 -47
Avvik gult nivå -14 -2 -40 -61 -33
Avvik orange nivå -29 -17 -55 -76 -48
Avvik rødt nivå -42 -30 -68 -89 -61
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm