Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
17/02 kl 00 - 9 10 7
17/02 kl 01 - 22 22 19
17/02 kl 02 - 48 48 46
17/02 kl 03 - 76 76 74
17/02 kl 04 - 101 101 100
17/02 kl 05 - 115 113 112
17/02 kl 06 - 118 116 116
17/02 kl 07 - 109 107 108
17/02 kl 08 - 88 88 88
17/02 kl 09 - 71 69 71
17/02 kl 10 - 50 49 51
17/02 kl 11 - 37 37 39
17/02 kl 12 - 32 34 32
17/02 kl 13 - 40 40 40
17/02 kl 14 - 59 61 60
17/02 kl 15 - 81 82 77
17/02 kl 16 - 109 110 105
17/02 kl 17 - 130 132 124
17/02 kl 18 - 129 131 128
17/02 kl 19 - 126 130 122
17/02 kl 20 - 108 111 105
17/02 kl 21 - 95 96 91
17/02 kl 22 - 64 63 59
17/02 kl 23 - 44 42 39

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 126 130 99 78 94
Max. fra modell: 15/02 12 128 132 97 79 81
Max. fra modell: 15/02 00 126 128 92 64 11
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm