Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 58 82 60 -
17/02 kl 01 57 82 61 -
17/02 kl 02 60 79 64 -
17/02 kl 03 59 80 65 -
17/02 kl 04 60 82 67 -
17/02 kl 05 62 81 67 -
17/02 kl 06 61 81 70 -
17/02 kl 07 63 84 71 -
17/02 kl 08 60 81 68 -
17/02 kl 09 67 89 73 -
17/02 kl 10 67 85 73 -
17/02 kl 11 71 92 75 -
17/02 kl 12 69 89 77 -
17/02 kl 13 73 95 80 -
17/02 kl 14 75 101 83 -
17/02 kl 15 72 96 81 -
17/02 kl 16 73 98 84 -
17/02 kl 17 72 96 86 -
17/02 kl 18 70 98 77 -
17/02 kl 19 71 96 77 -
17/02 kl 20 70 91 72 -
17/02 kl 21 69 93 78 -
17/02 kl 22 66 86 70 -
17/02 kl 23 64 87 70 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 67 86 69 41 38
Laveste værets virkning 38 60 42 5 10
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm