Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 22 44 30 -
18/02 kl 01 16 37 25 -
18/02 kl 02 21 42 29 -
18/02 kl 03 39 59 43 -
18/02 kl 04 59 80 64 -
18/02 kl 05 79 97 85 -
18/02 kl 06 92 109 97 -
18/02 kl 07 93 112 99 -
18/02 kl 08 89 107 94 -
18/02 kl 09 72 90 77 -
18/02 kl 10 50 68 56 -
18/02 kl 11 25 45 33 -
18/02 kl 12 5 26 13 -
18/02 kl 13 -6 14 2 -
18/02 kl 14 -8 12 1 -
18/02 kl 15 1 23 12 -
18/02 kl 16 21 41 32 -
18/02 kl 17 45 65 55 -
18/02 kl 18 67 86 79 -
18/02 kl 19 76 97 90 -
18/02 kl 20 78 99 92 -
18/02 kl 21 69 93 84 -
18/02 kl 22 50 76 66 -
18/02 kl 23 28 54 46 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 138 150 112 91 119
Laveste vannstand 6 7 -8 -55 -47
Avvik gult nivå -14 -2 -40 -61 -33
Avvik orange nivå -29 -17 -55 -76 -48
Avvik rødt nivå -42 -30 -68 -89 -61
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm