Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
18/02 kl 00 - 30 28 22
18/02 kl 01 - 25 21 18
18/02 kl 02 - 29 24 20
18/02 kl 03 - 43 38 34
18/02 kl 04 - 64 61 56
18/02 kl 05 - 85 80 76
18/02 kl 06 - 97 93 89
18/02 kl 07 - 99 97 92
18/02 kl 08 - 94 93 88
18/02 kl 09 - 77 76 73
18/02 kl 10 - 56 56 52
18/02 kl 11 - 33 33 32
18/02 kl 12 - 13 14 12
18/02 kl 13 - 2 3 2
18/02 kl 14 - 1 3 0
18/02 kl 15 - 12 15 13
18/02 kl 16 - 32 35 33
18/02 kl 17 - 55 59 56
18/02 kl 18 - 79 82 80
18/02 kl 19 - 90 93 90
18/02 kl 20 - 92 94 92
18/02 kl 21 - 84 86 82
18/02 kl 22 - 66 67 63
18/02 kl 23 - 46 45 41

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 126 130 99 78 94
Max. fra modell: 15/02 12 128 132 97 79 81
Max. fra modell: 15/02 00 126 128 92 64 11
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm