Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 61 83 69 -
18/02 kl 01 59 80 68 -
18/02 kl 02 57 78 65 -
18/02 kl 03 57 77 61 -
18/02 kl 04 54 75 59 -
18/02 kl 05 51 69 57 -
18/02 kl 06 50 67 55 -
18/02 kl 07 46 65 52 -
18/02 kl 08 47 65 52 -
18/02 kl 09 44 62 49 -
18/02 kl 10 42 60 48 -
18/02 kl 11 39 59 47 -
18/02 kl 12 38 59 46 -
18/02 kl 13 38 58 46 -
18/02 kl 14 37 57 46 -
18/02 kl 15 35 57 46 -
18/02 kl 16 34 54 45 -
18/02 kl 17 33 53 43 -
18/02 kl 18 34 53 46 -
18/02 kl 19 31 52 45 -
18/02 kl 20 30 51 44 -
18/02 kl 21 29 53 44 -
18/02 kl 22 26 52 42 -
18/02 kl 23 26 52 44 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 67 86 69 41 38
Laveste værets virkning 38 60 42 5 10
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm