Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 1 29 21 -
19/02 kl 01 -15 12 4 -
19/02 kl 02 -24 7 -4 -
19/02 kl 03 -19 9 -2 -
19/02 kl 04 -5 24 14 -
19/02 kl 05 16 45 34 -
19/02 kl 06 39 67 57 -
19/02 kl 07 56 85 73 -
19/02 kl 08 64 91 78 -
19/02 kl 09 60 86 73 -
19/02 kl 10 45 71 57 -
19/02 kl 11 20 46 32 -
19/02 kl 12 -5 21 5 -
19/02 kl 13 -31 -7 -22 -
19/02 kl 14 -47 -23 -39 -
19/02 kl 15 -55 -29 -45 -
19/02 kl 16 -47 -21 -37 -
19/02 kl 17 -25 0 -16 -
19/02 kl 18 1 26 9 -
19/02 kl 19 27 52 34 -
19/02 kl 20 44 67 52 -
19/02 kl 21 50 74 57 -
19/02 kl 22 42 72 53 -
19/02 kl 23 27 54 37 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 138 150 112 91 119
Laveste vannstand 6 7 -8 -55 -47
Avvik gult nivå -14 -2 -40 -61 -33
Avvik orange nivå -29 -17 -55 -76 -48
Avvik rødt nivå -42 -30 -68 -89 -61
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm