Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 3 34 15 -
20/02 kl 01 -19 9 -8 -
20/02 kl 02 -39 -9 -26 -
20/02 kl 03 -47 -12 -33 -
20/02 kl 04 -42 -6 -26 -
20/02 kl 05 -21 17 -7 -
20/02 kl 06 8 43 23 -
20/02 kl 07 37 74 54 -
20/02 kl 08 62 100 76 -
20/02 kl 09 72 108 91 -
20/02 kl 10 73 108 88 -
20/02 kl 11 58 92 74 -
20/02 kl 12 33 66 47 -
20/02 kl 13 1 35 17 -
20/02 kl 14 -26 8 -7 -
20/02 kl 15 -43 -11 -28 -
20/02 kl 16 -46 -15 -28 -
20/02 kl 17 -36 -3 -16 -
20/02 kl 18 -11 23 8 -
20/02 kl 19 20 57 41 -
20/02 kl 20 51 86 69 -
20/02 kl 21 71 110 92 -
20/02 kl 22 76 119 94 -
20/02 kl 23 66 109 85 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 138 150 112 91 119
Laveste vannstand 6 7 -8 -55 -47
Avvik gult nivå -14 -2 -40 -61 -33
Avvik orange nivå -29 -17 -55 -76 -48
Avvik rødt nivå -42 -30 -68 -89 -61
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm