Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
20/02 kl 00 - 15 9 11
20/02 kl 01 - -8 -15 -10
20/02 kl 02 - -26 -32 -
20/02 kl 03 - -33 -40 -
20/02 kl 04 - -26 -32 -
20/02 kl 05 - -7 -14 -
20/02 kl 06 - 23 15 -
20/02 kl 07 - 54 45 -
20/02 kl 08 - 76 69 -
20/02 kl 09 - 91 81 -
20/02 kl 10 - 88 80 -
20/02 kl 11 - 74 65 -
20/02 kl 12 - 47 39 -
20/02 kl 13 - 17 9 -
20/02 kl 14 - -7 - -
20/02 kl 15 - -28 - -
20/02 kl 16 - -28 - -
20/02 kl 17 - -16 - -
20/02 kl 18 - 8 - -
20/02 kl 19 - 41 - -
20/02 kl 20 - 69 - -
20/02 kl 21 - 92 - -
20/02 kl 22 - 94 - -
20/02 kl 23 - 85 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 126 130 99 78 94
Max. fra modell: 15/02 12 128 132 97 79 81
Max. fra modell: 15/02 00 126 128 92 64 11
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm