Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 148 148 148 150
16/02 kl 02 183 188 188 189
16/02 kl 03 216 220 221 222
16/02 kl 04 232 238 241 242
16/02 kl 05 234 238 242 244
16/02 kl 06 221 226 225 226
16/02 kl 07 198 203 199 201
16/02 kl 08 179 185 177 177
16/02 kl 09 156 161 157 152
16/02 kl 10 143 149 142 144
16/02 kl 11 137 145 140 142
16/02 kl 12 152 160 155 152
16/02 kl 13 171 180 176 171
16/02 kl 14 196 208 201 193
16/02 kl 15 226 238 230 -
16/02 kl 16 248 264 252 -
16/02 kl 17 253 268 256 -
16/02 kl 18 243 262 245 -
16/02 kl 19 223 240 230 -
16/02 kl 20 198 220 203 -
16/02 kl 21 169 192 175 -
16/02 kl 22 149 172 151 -
16/02 kl 23 136 160 141 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 268 280 242 221 249
Laveste vannstand 136 137 122 75 83
Avvik gult nivå -14 -2 -40 -61 -33
Avvik orange nivå -29 -17 -55 -76 -48
Avvik rødt nivå -42 -30 -68 -89 -61
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm