Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
16/02 kl 00 118 - 115 115
16/02 kl 01 150 148 147 148
16/02 kl 02 189 188 188 189
16/02 kl 03 222 221 220 222
16/02 kl 04 242 241 241 241
16/02 kl 05 244 242 242 242
16/02 kl 06 226 225 225 225
16/02 kl 07 201 199 199 201
16/02 kl 08 177 177 177 179
16/02 kl 09 152 157 157 160
16/02 kl 10 144 142 142 143
16/02 kl 11 142 140 139 138
16/02 kl 12 152 155 155 154
16/02 kl 13 171 176 176 174
16/02 kl 14 193 201 200 202
16/02 kl 15 - 230 229 229
16/02 kl 16 - 252 251 253
16/02 kl 17 - 256 258 256
16/02 kl 18 - 245 246 244
16/02 kl 19 - 230 232 228
16/02 kl 20 - 203 203 201
16/02 kl 21 - 175 177 174
16/02 kl 22 - 151 150 148
16/02 kl 23 - 141 141 137

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 256 260 229 208 224
Max. fra modell: 15/02 12 258 262 227 209 211
Max. fra modell: 15/02 00 256 258 222 194 141
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm