Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 137 161 139 -
17/02 kl 01 148 173 152 -
17/02 kl 02 174 193 178 -
17/02 kl 03 200 221 206 -
17/02 kl 04 224 246 231 -
17/02 kl 05 240 259 245 -
17/02 kl 06 239 259 248 -
17/02 kl 07 231 252 239 -
17/02 kl 08 210 231 218 -
17/02 kl 09 195 217 201 -
17/02 kl 10 174 192 180 -
17/02 kl 11 163 184 167 -
17/02 kl 12 154 174 162 -
17/02 kl 13 163 185 170 -
17/02 kl 14 181 207 189 -
17/02 kl 15 202 226 211 -
17/02 kl 16 228 253 239 -
17/02 kl 17 246 270 260 -
17/02 kl 18 252 280 259 -
17/02 kl 19 250 275 256 -
17/02 kl 20 236 257 238 -
17/02 kl 21 216 240 225 -
17/02 kl 22 190 210 194 -
17/02 kl 23 168 191 174 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 268 280 242 221 249
Laveste vannstand 136 137 122 75 83
Avvik gult nivå -14 -2 -40 -61 -33
Avvik orange nivå -29 -17 -55 -76 -48
Avvik rødt nivå -42 -30 -68 -89 -61
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm