Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
17/02 kl 00 - 139 140 137
17/02 kl 01 - 152 152 149
17/02 kl 02 - 178 178 176
17/02 kl 03 - 206 206 204
17/02 kl 04 - 231 231 230
17/02 kl 05 - 245 243 242
17/02 kl 06 - 248 246 246
17/02 kl 07 - 239 237 238
17/02 kl 08 - 218 218 218
17/02 kl 09 - 201 199 201
17/02 kl 10 - 180 179 181
17/02 kl 11 - 167 167 169
17/02 kl 12 - 162 164 162
17/02 kl 13 - 170 170 170
17/02 kl 14 - 189 191 190
17/02 kl 15 - 211 212 207
17/02 kl 16 - 239 240 235
17/02 kl 17 - 260 262 254
17/02 kl 18 - 259 261 258
17/02 kl 19 - 256 260 252
17/02 kl 20 - 238 241 235
17/02 kl 21 - 225 226 221
17/02 kl 22 - 194 193 189
17/02 kl 23 - 174 172 169

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 256 260 229 208 224
Max. fra modell: 15/02 12 258 262 227 209 211
Max. fra modell: 15/02 00 256 258 222 194 141
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm