Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 91 69 160 -
18/02 kl 01 87 68 155 -
18/02 kl 02 94 65 159 -
18/02 kl 03 112 61 173 -
18/02 kl 04 135 59 194 -
18/02 kl 05 158 57 215 -
18/02 kl 06 172 55 227 -
18/02 kl 07 177 52 229 -
18/02 kl 08 172 52 224 -
18/02 kl 09 158 49 207 -
18/02 kl 10 138 48 186 -
18/02 kl 11 116 47 163 -
18/02 kl 12 97 46 143 -
18/02 kl 13 86 46 132 -
18/02 kl 14 85 46 131 -
18/02 kl 15 96 46 142 -
18/02 kl 16 117 45 162 -
18/02 kl 17 142 43 185 -
18/02 kl 18 163 46 209 -
18/02 kl 19 175 45 220 -
18/02 kl 20 178 44 222 -
18/02 kl 21 170 44 214 -
18/02 kl 22 154 42 196 -
18/02 kl 23 132 44 176 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 256 260 229 208 224
Laveste vannstand 140 139 131 85 97
Avvik gult nivå -26 -22 -53 -74 -58
Avvik orange nivå -41 -37 -68 -89 -73
Avvik rødt nivå -54 -50 -81 -102 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm