Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 152 174 160 -
18/02 kl 01 146 167 155 -
18/02 kl 02 151 172 159 -
18/02 kl 03 169 189 173 -
18/02 kl 04 189 210 194 -
18/02 kl 05 209 227 215 -
18/02 kl 06 222 239 227 -
18/02 kl 07 223 242 229 -
18/02 kl 08 219 237 224 -
18/02 kl 09 202 220 207 -
18/02 kl 10 180 198 186 -
18/02 kl 11 155 175 163 -
18/02 kl 12 135 156 143 -
18/02 kl 13 124 144 132 -
18/02 kl 14 122 142 131 -
18/02 kl 15 131 153 142 -
18/02 kl 16 151 171 162 -
18/02 kl 17 175 195 185 -
18/02 kl 18 197 216 209 -
18/02 kl 19 206 227 220 -
18/02 kl 20 208 229 222 -
18/02 kl 21 199 223 214 -
18/02 kl 22 180 206 196 -
18/02 kl 23 158 184 176 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 268 280 242 221 249
Laveste vannstand 136 137 122 75 83
Avvik gult nivå -14 -2 -40 -61 -33
Avvik orange nivå -29 -17 -55 -76 -48
Avvik rødt nivå -42 -30 -68 -89 -61
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm