Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 110 41 151 -
19/02 kl 01 94 40 134 -
19/02 kl 02 87 39 126 -
19/02 kl 03 92 36 128 -
19/02 kl 04 108 36 144 -
19/02 kl 05 131 33 164 -
19/02 kl 06 156 31 187 -
19/02 kl 07 174 29 203 -
19/02 kl 08 183 25 208 -
19/02 kl 09 180 23 203 -
19/02 kl 10 167 20 187 -
19/02 kl 11 145 17 162 -
19/02 kl 12 120 15 135 -
19/02 kl 13 96 12 108 -
19/02 kl 14 80 11 91 -
19/02 kl 15 76 9 85 -
19/02 kl 16 86 7 93 -
19/02 kl 17 107 7 114 -
19/02 kl 18 134 5 139 -
19/02 kl 19 159 5 164 -
19/02 kl 20 176 6 182 -
19/02 kl 21 182 5 187 -
19/02 kl 22 176 7 183 -
19/02 kl 23 159 8 167 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 256 260 229 208 224
Laveste vannstand 140 139 131 85 97
Avvik gult nivå -26 -22 -53 -74 -58
Avvik orange nivå -41 -37 -68 -89 -73
Avvik rødt nivå -54 -50 -81 -102 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm