Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 131 159 151 -
19/02 kl 01 115 142 134 -
19/02 kl 02 106 137 126 -
19/02 kl 03 111 139 128 -
19/02 kl 04 125 154 144 -
19/02 kl 05 146 175 164 -
19/02 kl 06 169 197 187 -
19/02 kl 07 186 215 203 -
19/02 kl 08 194 221 208 -
19/02 kl 09 190 216 203 -
19/02 kl 10 175 201 187 -
19/02 kl 11 150 176 162 -
19/02 kl 12 125 151 135 -
19/02 kl 13 99 123 108 -
19/02 kl 14 83 107 91 -
19/02 kl 15 75 101 85 -
19/02 kl 16 83 109 93 -
19/02 kl 17 105 130 114 -
19/02 kl 18 131 156 139 -
19/02 kl 19 157 182 164 -
19/02 kl 20 174 197 182 -
19/02 kl 21 180 204 187 -
19/02 kl 22 172 202 183 -
19/02 kl 23 157 184 167 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 268 280 242 221 249
Laveste vannstand 136 137 122 75 83
Avvik gult nivå -14 -2 -40 -61 -33
Avvik orange nivå -29 -17 -55 -76 -48
Avvik rødt nivå -42 -30 -68 -89 -61
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm