Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
20/02 kl 00 - 145 139 141
20/02 kl 01 - 122 115 120
20/02 kl 02 - 104 98 -
20/02 kl 03 - 97 90 -
20/02 kl 04 - 104 98 -
20/02 kl 05 - 123 116 -
20/02 kl 06 - 153 145 -
20/02 kl 07 - 184 175 -
20/02 kl 08 - 206 199 -
20/02 kl 09 - 221 211 -
20/02 kl 10 - 218 210 -
20/02 kl 11 - 204 195 -
20/02 kl 12 - 177 169 -
20/02 kl 13 - 147 139 -
20/02 kl 14 - 123 - -
20/02 kl 15 - 102 - -
20/02 kl 16 - 102 - -
20/02 kl 17 - 114 - -
20/02 kl 18 - 138 - -
20/02 kl 19 - 171 - -
20/02 kl 20 - 199 - -
20/02 kl 21 - 222 - -
20/02 kl 22 - 224 - -
20/02 kl 23 - 215 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 256 260 229 208 224
Max. fra modell: 15/02 12 258 262 227 209 211
Max. fra modell: 15/02 00 256 258 222 194 141
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm