Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 -2 29 10 -
20/02 kl 01 1 29 12 -
20/02 kl 02 0 30 13 -
20/02 kl 03 1 36 15 -
20/02 kl 04 1 37 17 -
20/02 kl 05 4 42 18 -
20/02 kl 06 7 42 22 -
20/02 kl 07 7 44 24 -
20/02 kl 08 9 47 23 -
20/02 kl 09 9 45 28 -
20/02 kl 10 13 48 28 -
20/02 kl 11 14 48 30 -
20/02 kl 12 16 49 30 -
20/02 kl 13 15 49 31 -
20/02 kl 14 16 50 35 -
20/02 kl 15 17 49 32 -
20/02 kl 16 18 49 36 -
20/02 kl 17 17 50 37 -
20/02 kl 18 17 51 36 -
20/02 kl 19 16 53 37 -
20/02 kl 20 17 52 35 -
20/02 kl 21 17 56 38 -
20/02 kl 22 17 60 35 -
20/02 kl 23 16 59 35 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 67 86 69 41 38
Laveste værets virkning 38 60 42 5 10
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm