Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 59 59 59 54
16/02 kl 02 86 93 87 83
16/02 kl 03 104 114 106 107
16/02 kl 04 104 112 112 114
16/02 kl 05 101 109 110 104
16/02 kl 06 82 91 91 85
16/02 kl 07 67 78 67 66
16/02 kl 08 39 48 39 40
16/02 kl 09 22 31 24 28
16/02 kl 10 12 24 16 22
16/02 kl 11 12 23 18 26
16/02 kl 12 21 37 26 24
16/02 kl 13 40 59 39 39
16/02 kl 14 65 88 65 63
16/02 kl 15 88 105 89 -
16/02 kl 16 99 117 108 -
16/02 kl 17 102 119 113 -
16/02 kl 18 91 110 99 -
16/02 kl 19 75 93 80 -
16/02 kl 20 53 72 58 -
16/02 kl 21 34 52 43 -
16/02 kl 22 23 40 31 -
16/02 kl 23 17 35 21 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 119 131 101 83 114
Laveste vannstand 12 17 0 -44 -35
Avvik gult nivå -17 -5 -35 -53 -22
Avvik orange nivå -29 -17 -47 -65 -34
Avvik rødt nivå -39 -27 -57 -75 -44
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm