Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 17 39 23 -
17/02 kl 01 35 55 38 -
17/02 kl 02 62 80 65 -
17/02 kl 03 88 104 94 -
17/02 kl 04 102 119 111 -
17/02 kl 05 106 124 119 -
17/02 kl 06 110 127 121 -
17/02 kl 07 107 123 114 -
17/02 kl 08 94 112 97 -
17/02 kl 09 76 89 78 -
17/02 kl 10 57 70 58 -
17/02 kl 11 44 62 53 -
17/02 kl 12 44 61 51 -
17/02 kl 13 56 72 66 -
17/02 kl 14 69 89 81 -
17/02 kl 15 80 100 91 -
17/02 kl 16 96 115 105 -
17/02 kl 17 107 128 110 -
17/02 kl 18 111 131 116 -
17/02 kl 19 101 122 108 -
17/02 kl 20 85 104 92 -
17/02 kl 21 65 85 71 -
17/02 kl 22 43 62 45 -
17/02 kl 23 25 41 30 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 119 131 101 83 114
Laveste vannstand 12 17 0 -44 -35
Avvik gult nivå -17 -5 -35 -53 -22
Avvik orange nivå -29 -17 -47 -65 -34
Avvik rødt nivå -39 -27 -57 -75 -44
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm