Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
17/02 kl 00 - 23 22 26
17/02 kl 01 - 38 37 43
17/02 kl 02 - 65 65 70
17/02 kl 03 - 94 93 97
17/02 kl 04 - 111 111 117
17/02 kl 05 - 119 119 123
17/02 kl 06 - 121 119 125
17/02 kl 07 - 114 112 117
17/02 kl 08 - 97 97 102
17/02 kl 09 - 78 80 83
17/02 kl 10 - 58 64 65
17/02 kl 11 - 53 57 56
17/02 kl 12 - 51 54 47
17/02 kl 13 - 66 66 56
17/02 kl 14 - 81 84 69
17/02 kl 15 - 91 96 84
17/02 kl 16 - 105 111 101
17/02 kl 17 - 110 116 109
17/02 kl 18 - 116 117 112
17/02 kl 19 - 108 109 104
17/02 kl 20 - 92 92 88
17/02 kl 21 - 71 71 68
17/02 kl 22 - 45 44 42
17/02 kl 23 - 30 25 27

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 113 121 87 61 88
Max. fra modell: 15/02 12 112 119 84 61 80
Max. fra modell: 15/02 00 112 125 85 57 12
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm