Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 -23 35 12 -
19/02 kl 01 -34 31 -3 -
19/02 kl 02 -37 29 -8 -
19/02 kl 03 -30 27 -3 -
19/02 kl 04 -14 24 10 -
19/02 kl 05 6 24 30 -
19/02 kl 06 26 20 46 -
19/02 kl 07 39 19 58 -
19/02 kl 08 43 17 60 -
19/02 kl 09 38 15 53 -
19/02 kl 10 24 15 39 -
19/02 kl 11 4 12 16 -
19/02 kl 12 -18 14 -4 -
19/02 kl 13 -36 13 -23 -
19/02 kl 14 -46 11 -35 -
19/02 kl 15 -45 12 -33 -
19/02 kl 16 -33 10 -23 -
19/02 kl 17 -12 13 1 -
19/02 kl 18 12 14 26 -
19/02 kl 19 31 14 45 -
19/02 kl 20 43 16 59 -
19/02 kl 21 45 16 61 -
19/02 kl 22 37 20 57 -
19/02 kl 23 19 24 43 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 113 121 87 61 88
Laveste vannstand 16 23 7 -35 -24
Avvik gult nivå -23 -15 -49 -75 -48
Avvik orange nivå -35 -27 -61 -87 -60
Avvik rødt nivå -45 -37 -71 -97 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm