Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/02 kl 00 -3 22 19 -
20/02 kl 01 -24 23 -1 -
20/02 kl 02 -38 25 -13 -
20/02 kl 03 -42 30 -12 -
20/02 kl 04 -34 32 -2 -
20/02 kl 05 -16 28 12 -
20/02 kl 06 8 32 40 -
20/02 kl 07 30 32 62 -
20/02 kl 08 46 34 80 -
20/02 kl 09 51 37 88 -
20/02 kl 10 45 34 79 -
20/02 kl 11 28 37 65 -
20/02 kl 12 3 32 35 -
20/02 kl 13 -23 33 10 -
20/02 kl 14 -44 33 -11 -
20/02 kl 15 -55 31 -24 -
20/02 kl 16 -54 34 -20 -
20/02 kl 17 -39 30 -9 -
20/02 kl 18 -15 28 13 -
20/02 kl 19 13 29 42 -
20/02 kl 20 36 29 65 -
20/02 kl 21 49 31 80 -
20/02 kl 22 51 28 79 -
20/02 kl 23 40 28 68 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 113 121 87 61 88
Laveste vannstand 16 23 7 -35 -24
Avvik gult nivå -23 -15 -49 -75 -48
Avvik orange nivå -35 -27 -61 -87 -60
Avvik rødt nivå -45 -37 -71 -97 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm