Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 01 107 67 174 169
16/02 kl 02 135 67 202 198
16/02 kl 03 156 65 221 222
16/02 kl 04 165 62 227 229
16/02 kl 05 162 63 225 219
16/02 kl 06 147 59 206 200
16/02 kl 07 124 58 182 181
16/02 kl 08 99 55 154 155
16/02 kl 09 81 58 139 143
16/02 kl 10 72 59 131 137
16/02 kl 11 74 59 133 141
16/02 kl 12 86 55 141 139
16/02 kl 13 108 46 154 154
16/02 kl 14 134 46 180 178
16/02 kl 15 155 49 204 -
16/02 kl 16 168 55 223 -
16/02 kl 17 169 59 228 -
16/02 kl 18 159 55 214 -
16/02 kl 19 139 56 195 -
16/02 kl 20 114 59 173 -
16/02 kl 21 92 66 158 -
16/02 kl 22 75 71 146 -
16/02 kl 23 68 68 136 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 228 236 202 176 203
Laveste vannstand 131 138 122 80 91
Avvik gult nivå -23 -15 -49 -75 -48
Avvik orange nivå -35 -27 -61 -87 -60
Avvik rødt nivå -45 -37 -71 -97 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm