Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 71 67 138 -
17/02 kl 01 86 67 153 -
17/02 kl 02 107 73 180 -
17/02 kl 03 130 79 209 -
17/02 kl 04 147 79 226 -
17/02 kl 05 156 78 234 -
17/02 kl 06 155 81 236 -
17/02 kl 07 144 85 229 -
17/02 kl 08 126 86 212 -
17/02 kl 09 106 87 193 -
17/02 kl 10 90 83 173 -
17/02 kl 11 80 88 168 -
17/02 kl 12 78 88 166 -
17/02 kl 13 85 96 181 -
17/02 kl 14 102 94 196 -
17/02 kl 15 123 83 206 -
17/02 kl 16 142 78 220 -
17/02 kl 17 156 69 225 -
17/02 kl 18 160 71 231 -
17/02 kl 19 155 68 223 -
17/02 kl 20 141 66 207 -
17/02 kl 21 122 64 186 -
17/02 kl 22 102 58 160 -
17/02 kl 23 86 59 145 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 228 236 202 176 203
Laveste vannstand 131 138 122 80 91
Avvik gult nivå -23 -15 -49 -75 -48
Avvik orange nivå -35 -27 -61 -87 -60
Avvik rødt nivå -45 -37 -71 -97 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm