Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 132 154 138 -
17/02 kl 01 150 170 153 -
17/02 kl 02 177 195 180 -
17/02 kl 03 203 219 209 -
17/02 kl 04 217 234 226 -
17/02 kl 05 221 239 234 -
17/02 kl 06 225 242 236 -
17/02 kl 07 222 238 229 -
17/02 kl 08 209 227 212 -
17/02 kl 09 191 204 193 -
17/02 kl 10 172 185 173 -
17/02 kl 11 159 177 168 -
17/02 kl 12 159 176 166 -
17/02 kl 13 171 187 181 -
17/02 kl 14 184 204 196 -
17/02 kl 15 195 215 206 -
17/02 kl 16 211 230 220 -
17/02 kl 17 222 243 225 -
17/02 kl 18 226 246 231 -
17/02 kl 19 216 237 223 -
17/02 kl 20 200 219 207 -
17/02 kl 21 180 200 186 -
17/02 kl 22 158 177 160 -
17/02 kl 23 140 156 145 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 234 246 216 198 229
Laveste vannstand 127 132 115 71 80
Avvik gult nivå -17 -5 -35 -53 -22
Avvik orange nivå -29 -17 -47 -65 -34
Avvik rødt nivå -39 -27 -57 -75 -44
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm