Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
17/02 kl 00 - 138 137 141
17/02 kl 01 - 153 152 158
17/02 kl 02 - 180 180 185
17/02 kl 03 - 209 208 212
17/02 kl 04 - 226 226 232
17/02 kl 05 - 234 234 238
17/02 kl 06 - 236 234 240
17/02 kl 07 - 229 227 232
17/02 kl 08 - 212 212 217
17/02 kl 09 - 193 195 198
17/02 kl 10 - 173 179 180
17/02 kl 11 - 168 172 171
17/02 kl 12 - 166 169 162
17/02 kl 13 - 181 181 171
17/02 kl 14 - 196 199 184
17/02 kl 15 - 206 211 199
17/02 kl 16 - 220 226 216
17/02 kl 17 - 225 231 224
17/02 kl 18 - 231 232 227
17/02 kl 19 - 223 224 219
17/02 kl 20 - 207 207 203
17/02 kl 21 - 186 186 183
17/02 kl 22 - 160 159 157
17/02 kl 23 - 145 140 142

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 228 236 202 176 203
Max. fra modell: 15/02 12 227 234 199 176 195
Max. fra modell: 15/02 00 227 240 200 172 127
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm