Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 61 83 67 -
17/02 kl 01 64 84 67 -
17/02 kl 02 70 88 73 -
17/02 kl 03 73 89 79 -
17/02 kl 04 70 87 79 -
17/02 kl 05 65 83 78 -
17/02 kl 06 70 87 81 -
17/02 kl 07 78 94 85 -
17/02 kl 08 83 101 86 -
17/02 kl 09 85 98 87 -
17/02 kl 10 82 95 83 -
17/02 kl 11 79 97 88 -
17/02 kl 12 81 98 88 -
17/02 kl 13 86 102 96 -
17/02 kl 14 82 102 94 -
17/02 kl 15 72 92 83 -
17/02 kl 16 69 88 78 -
17/02 kl 17 66 87 69 -
17/02 kl 18 66 86 71 -
17/02 kl 19 61 82 68 -
17/02 kl 20 59 78 66 -
17/02 kl 21 58 78 64 -
17/02 kl 22 56 75 58 -
17/02 kl 23 54 70 59 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 71 96 62 35 37
Laveste værets virkning 46 58 37 10 22
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm